نسخه آزمایشی
Menuدوره آموزشی استاندارد های زیست محیطی ایزو 14001

طی هماهنگی های به عمل آمده این اداره کل و با همکاری دفتر نوسازی و تحول اداری استانداری برگزاری دوره آموزشی ایزو 14001 در خصوص  مسائل محیط زیست در تاریخ 26/7/97  از ساعت 30/8 صبح لغایت 30/12 ظهر و با حضور بیش از  یکصد نفر از نمایندگان و کارشناسان مرتبط دستگاه های اجرایی  استان در سالن تدبیر  استانداری کرمانشاه برگزار گردید. در ابتدای دوره ، بسطامی معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي با اشاره به اهمیت حفظ  محیط زیست و حراست از آن نکاتی را در خصوص رعایت استاندارد های زیست محیطی در بین دستگاه های اجرایی استان بیان نمودند در ادامه این دوره آموزشی مباحثی اساسی در باره اهمیت حفاظت از محیط زیست و لزوم وجود استاندارد های محیط زیستی در جامعه و دستور کار دوایر دولتی، حدود قوانین و مقررات موجود در جهان و در کشور توسط جناب آقای دکتر حیدری از اساتید مجرب این رشته از شرکت مهندسین مشاور گسترش اندیشه کیفیت عنوان گردید. همچنین گزارشاتی از وضعیت محیط زیستی استان توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست حاضر در جلسه ارائه گردید. سپس در خصوص چالشهای محیط زیستی استان و استاندارد های موجود در صنایع بزرگ و کوچک بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. حاضرین یکی از ارکان و پایه های ایجاد فرهنگ محیط زیستی در بین آحاد جامعه را آموزش مفاهیم و اصول محیط زیستی  در تمامی سطوح جامعه علی الخصوص کودکان و نوجوانان عنوان نمودند. گزارشی هم در زمینه آموزشهای محیط زیستی و توسعه و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و برنامه های آموزشی حفاظت محیط زیست توسط رئیس ادراه آموزش و پژوهش  این اداره کل به  شرکت کنندگان ارائه گردید.