نسخه آزمایشی
Menuدوره آموزشی مواد مخدر و پیامدهای سوء آن

دوره آموزشی مواد مخدر و پیامدهای سوء آن  توسط دفتر امور زنان و خانواده با همکاری فرماندهی ناحیه انتظامی استان با حضور 155 نفر از پرسنل استانداری و فرمانداری های تابعه در تاریخ 97/8/6 در محل سالن شهدای دولت از ساعت 10 الی 12 برگزار شد .

مدرس دوره جناب آقای سرهنگ آمویی معاون اجتماعی ناحیه انتظامی استان