نسخه آزمایشی
Menu

استانداري كرمانشاه - معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع

دفتر برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري


تماس:08334294080-08334298206

فريبرز نجفي مهر

سمت : مدیرکل برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس