نسخه آزمایشی
Menu

چارت سازماني دفتر امور اجتماعي و فرهنگي

چارت سازمانی


استنانداري كرمانشاه

مدیرکل: آقای عليرضا گودرزي
معاون: خانم سعیده فهیم
مدیر گروه اجتماعی و فرهنگی: آقای محمدرضا صفری
کارشناس مسؤول امور اجتماعی: آقای مهدی ساکی
کارشناس برنامه‌ریزی و هماهنگی دفتر: آقای حاجی اسماعیل ناصریان دوتن
کارشناسان امور اجتماعی:
1- آقای فرهاد ابوالفتحی(امور بهداشت و درمان)
2- خانم پرستو بختیاری (کارشناس امور فرهنگی)
3-خانم ندا ضیایی (كارگروه اجتماعي و فرهنگي)
کارشناسان سازمان‌های مردم‌نهاد:
1- آقای بیژن باتمانی