نسخه آزمایشی
Menu

چارت سازماني دفتر امور اجتماعي و فرهنگي

چارت سازمانی


استنانداري كرمانشاه

مدیرکل: آقای عليرضا گودرزي
معاون: خانم ندا ضیایی
کارشناس برنامه‌ریزی و هماهنگی دفتر: آقای اکبرحیدریان
کارشناسان امور اجتماعی:
1- پرستو بختیاری (کارشناس امور فرهنگی) 
مدرک تحصیلی: لیسانس امور فرهنگی
2- محمدرضا صفری (کارشناس آسیب های اجتماعی نوپدید)
مدرک تحصیلی: لیسانس حقوق
3-بیژن باتمانی (کارشناس امور سازمانهای مردم نهاد)
مدرک تحصیلی: لیسانس علوم اجتماعی
4-مجتبی رشیدی (کارشناس سازمان های مردم نهاد)
مدرک تحصیلی: لیسانس حقوق 
5-بهروز محمدی (کارشناس سازمان های مردم نهاد)
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم سیاسی
6-فرزاد امیدوار(کارشناس امور اجتماعی)
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حقوق بین الملل
7-یوسف حاجیان (کارشناس امور اجتماعی)
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت
 


تا انتخابات