نسخه آزمایشی
Menuکلاس آموزشی مدیریت منابع انسانی

 

کلاس آموزشی مدیریت منابع انسانی به مدت 8ساعت برای شهرداران شهرداری های تابعه استان روز پنجشنبه97/10/20 و پنجشنبه97/10/27 درمحل مرکزعلمی کاربردی همیاری شهرداری کرمانشاه (میدان آزادگان- اول شهرک صدرا- روبروی تالارانتظار) برگزارخواهد شد