نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
صبح روز سه شنبه از ساعت 09 الی 11 مدیر کل ثبت احوال کرمانشاه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش از 12 مورد درخواست های مردم...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، چهارشنبه این هفته با حضور مدیر امور شعب بانک...

صبح امروز سه شنبه از ساعت 09 مدیر کل آموزش و پرورش استان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به تعدادی از درخواست های مردم شریف...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، دوشنبه این هفته با حضور مدیر کل بهزیستی استان...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، پنج شنبه این هفته با حضور مدیر کل گمرکات استان...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، سه شنبه این هفته با حضور مدیر کل حج و زیارت استان...

صبح روز یکشنبه از ساعت 10 الی 11:30 مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، پنج شنبه این هفته با حضور مدیر کل صنعت، معدن...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، چهارشنبه این هفته با حضور مدیر کل کتابخانه های...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، دوشنبه این هفته با حضور رئیس دانشگاه پیام نور...