۳۱ فروردین ۱۳۹۸

جلسه کمیته حفاظت از منابع طبیعی با موضوع پیشگیری و اطفای حریق در شهرستان جوانرود برگزارشد. فرماندار جوانرود براتخاذ تدابیرلازم برای پیشگیری از آتش سوزی های احتمالی تاکیدکرد وگفت: پیشگیری و مدیریت اطفای حریق نیاز به مشارکت همگانی دارد. به گزارش رواب ...

۳۱ فروردین ۱۳۹۸

امام جمعه جوانرود دشمنی استکبار و آمریکا را با نظام جمهوری اسلامی ایران یادآورشدوگفت : دشمن در راس آن  آمریکا و استکبارجهانی از شخص یا نهادی که برای اسلام و کشور مفید هستندعصبانی وآنان را مورد هجمه قرارمی دهد. ماموستا ملا احمد فخری  در خطبه های نماز ...

۲۸ فروردین ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، فرماندار جوانرود به اتفاق معاون عمرانی بنیادمسکن استان کرمانشاه  وجمعی از مسئولان شهرستان جوانرود به روستاهای هانولان ، مزران ، مله رش ، داره رش ، قلعه جی ، لاقلعه ، دولتا و مره تا ضمن سرکشی از این روس ...

۲۳ فروردین ۱۳۹۸

فرماندارجوانرود با محکوم کردن اقدام خصمانه دولت آمریکا گفت : این اقدام غیرقا نونی وخصمانه دولت آمریکا موجب اتحاد وانسجام ایرانیان شده است. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، فرماندارجوانرود درسخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته ...