بررسی عملکردها و چالش ها و مشکلات مردم در مناطق زلزله زده

سرکشی از مناطق زلزله زده شهر ریجاب و دهستان بانزرده


رسیدگی به مناطق زلزله زده از اولویت های دولت و رئیس جمهور است که هرلحظه رصد می شود و سرعت عمل یکی از تاکیدهای مقام معظم رهبری بوده است.

 

 فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا