نسخه آزمایشی
Menu

رئیس ستاد انتخابات استان خبر داد:

در استان کرمانشاه 9 هزار و 794 نفر برای انتخابات شورا در شهرها و روستاها ثبت نام کردند

معاون سیاسی و امنیتی استانداری گفت: آمار نهایی ثبت نام از داوطلبان پنجمین شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کرمانشاه 9794 نفر می باشد که نسبت به دوره چهارم از رشد 10/53 درصدی برخوردار است.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری؛ یوسف شاه حسینی طی گفتگویی افزود: از مجموع کل داوطلبین پنجمین شوراهای اسلامی در استان، 1329 نفر مربوط به شورای شهر (با رشد 18/66 درصد) و 8465 نفر نیز مربوط به داوطلبین شورای روستا (با رشد 9/25 درصد) می باشد.

وی تعداد کل داوطلبین زن را 424 نفر اعلام کرد و گفت: این تعداد نسبت به دوره قبل از 37/74 درصد رشد برخوردار است و همچنین تعداد کل داوطلبین مرد نیز در این دوره 9370 نفر می باشد که از رشد 9/30 درصدی نسبت به دوره چهارم برخوردار است.

شاه حسینی در ادامه تعداد کل داوطلبین زن و مرد را در شورای شهر به ترتیب 116 و 1213 نفر بیان کرد و گفت: تعداد کل داوطلبین زن و مرد در پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر نسبت به دوره قبل به ترتیب از42/24 و 16/41 درصد رشد برخوردار است.

وی افزود: تعداد کل داوطلبین زن در شورای روستا در استان 308 نفر می باشد که نسبت به دوره قبل از رشد 36/04 درصد برخوردار است و همچنین تعداد داوطلبین مرد در شورای روستا 8157 نفر می باشد که این تعداد نسبت به دوره چهارم 8/24 درصد رشد نشان می دهد.

رئیس ستاد انتخابات استان در پایان گفت: از امروز به مدت 10 روز از طریق مراجع چهارگانه مراحل استعلام داوطلبان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 اعضای ستاد انتخابات