نسخه آزمایشی

اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان گیلانغرب انتخاب شدند

انتخاب اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی


عضای هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان گیلانغرب انتخاب شدند صبح امروز در اجرای مواد 31 و32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات اعضای هیات اجرایی بمنظور انتخاب 8 نفر عضو اصلی و سه عضو علی البدل در محل فرمانداری شهرستان گیلانغرب برگزار گردید و اعضای اصلی و علی البدل از بین 30 معتمد دعوت شده انتخاب شدند

اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان گیلانغرب انتخاب شدند صبح امروز در اجرای مواد 31 و32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات اعضای هیات اجرایی بمنظور انتخاب 8 نفر عضو اصلی و سه عضو علی البدل در محل فرمانداری شهرستان گیلانغرب برگزار گردید و اعضای اصلی و علی البدل از بین 30 معتمد دعوت شده انتخاب شدند فرماندار شهرستان گیلانغرب در این نشست گفت همه وظیفه داریم برای برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور با حضور حداکثری مردم تلاش نموده وباید سلامت انتخابات را به‌عنوان یکی از وظایف ذاتی خود تضمین نمائیم محمودیان افزود در برگزاری انتخاباتی سالم، و باشکوه  اساس  و ملاک،  بیطرفی  و اجرای قانون  با حفظ امانتداری است و همه مجریان و عوامل  موظف به  پایبندی و تحقق این مهم  هستند وی گفت  در انتخاب معتمدین اصل برتوجه به مواد قانون بوده و هیچگونه نگاهی به گرایش جناحی و... نبوده است و صرفا معتمدین  مردم  به معنای واقعی بدین منظور انتخاب و دعوت گردیده اند  لذا متعهد هستیم و وظیفه داریم بگونه ای عمل نمائیم با همکاری و تعامل مناسب هیاتنهای نظارت و بازرسی  در چارچوب قانون انتخاباتی مردمی  و برازنده نام جمهوری اسلامی ایران برگزار نمائیماوقات شرعی
آب و هوا