نشست دکتر خزایی فرماندار با واحدهای راکد صنعتی تولیدی شهرستان

نشست دکتر خزایی فرماندار با واحدهای راکد صنعتی تولیدی شهرستان


مدیران واحدهای تولیدی صنعتی کنگاور در نشستی با دکتر خزایی فرماندار کنگاور به بیان درد دل های خود پرداختند

نشست دکتر خزایی فرماندار با واحدهای راکد صنعتی تولیدی شهرستان
فرماندار: واحدهای تولیدی باید کیفیت کالاهای تولیدی خود را بالا ببرند تا توان رقابت در بازار را داشته باشند
بانک ها باید با تولیدکنندگان همراهی داشته باشند
در این نشست تولیدکنندگان عمده مشکل خود را ناشی از تورم و عدم ثبات بازار دانستنداوقات شرعی
آب و هوا