اخبار
مهندس بازوند استاندار کرمانشاه با حضور در شهرستان کنگاور ضمن بازدید از پروژه های عمرانی، در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه این شهرستان شرکت کرد.


جلسه شورای آموزش و پرورش کنگاور به ریاست دکتر خزائی فرماندار کنگاور برگزار شدمهندس ناصر کارخانه به عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کنگاور منصوب شد


جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با موضوع رفع موانع اشتغال در کنگاور برگزار شد

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در کنگاور برگزار شد

اوقات شرعی
آب و هوا