نسخه آزمایشی

نمایش ولایتمداری

راهپیمایی ۹دی در شهرستان ثلاث باباجانی با حضورباشکوه اقشار مردم و مسئولین برگزارشد

نمایش ولایتمداری و حضور باشکوه مردم شهرستان ثلاث باباجانی در سالروز حماسه ۹دی با حضورشکری فرماندار شهرستان ، اقشار مردم ،روحانیون ،مسئولین انتظامی و نظامی ،بسیجیان ،دانش آموزان و...
راهپیمایی در این شهرستان از میدان معلم به طرف سه راه فرمانداری شهرستان ثلاث باباجانی با استقبال باشکوه مردم برگزار شد
ماموستا ملا احمد شیخی امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی به بصیرت و اگاهی مردم شهرستان اشاره کرد و گفت: در تمام سنوات مردم دارای بینش سیاسی بالایی بوده اند و همیشه پشتیبان رهبری و نظام را به اثبات رسانده و با توجه به مرزی بودن منطقه و تبلیعات گروهک ها و معاندین نظام خله ای در عزم و اراده این مردم در پشتیبانی از آرمان های انقلاب ایجاده نشده است .
ماموستا شیخی در ادامه تصریح کرد : این ۴۱ ساله به عنوان سند افتخار ملت و نظام که دارای فرازو نشیب هایی بوده است و این تحرکات آمریکا و عواملشان همیشگی و مداوم بوده و کاری از پیش نمی برند.
امام جمعه شهرستان ثلاث باباجانی تصریح نمود: تعدادی از جوانان و کسانی که نقشی در انقلاب نداشته اند تحریک کردند که به خیابان و ماجرا جویی نمایند که خنثی شد و ما میدانیم استکبار جهانی عملا و فیزیکی نمیتواند با ایران وارد جنگ بشود ولی ایادی آمریکا هنوزبه بصیرت مردم پی نبرده اند.
ماموستا شیخی به مردم ایران و پایبندی اشاره کرد و گفت با تعدادی مخل و محدود نطم وامنیت میخواهند با کشور ما در افتند آیا اگاهی کامل نسبت به خانواده شهدا و رزمندگان ما دارند که، مگه پشت به اسلام و انقلاب میکنند
واینطور فکر میکنند که میخواهند با دو تا شعار توخالی و هنجارشکن میتوانند برای مردم مشکل درست کنند
ایشان در پایان گفت مردم با رهبر فرزانه در ۹دی بیعت کردند و با آرمان های نطام لیبک گفتند و هیچگاه با بصیرتی که دارند سنگر رابرای معاندان و مخالفان نظام خالی نمیکنندفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی