نسخه آزمایشی

باحضور شکری فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی

زنگ عاطفه ها در دبستان شهید قادر قادری شهرو شهید آشنایی نواخته شد+تصاویر

در این آیین که با حضور مدیران ادارات شهرستان برگزارشد شکری فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی بیان کرد: خداوند ما رو به عنوان اشرف مخلوقات خلق کرده که با هم مهربان باشیم و این مهربانی چه بهتر که در ایام نوجوانی تمرین و تکرار بشود
ایشان تصریح نمود جشن عاطفه ها فرصتی است که بتوانیم اندکی تامل نماییم و نیازمندان را درک کنیمفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی