نسخه آزمایشی

شکری فرماندارشهرستان ثلاث باباجانی

مردم و مسئولین برای شناساندن مناطق بکر و جاذبه های گردشگری پای کار بیایند/تلاش های مهندس بازوند استاندار کرمانشاه برای برخورداری بازنشستگان از مزایای مناطق جنگی شایسته تقدیراست


ستاد سفرهای نوروزی شهرستان ثلاث باباجانی به ریاست شکری فرماندار شهرستان وبا حضور اعضادر سالن جلسات فرمانداری برگزارشد

ستاد سفرهای نوروزی شهرستان ثلاث باباجانی به ریاست شکری فرماندار شهرستان وبا حضور اعضادر سالن جلسات فرمانداری برگزارشد
شکری فرماندارشهرستان ثلاث باباجانی :مردم و مسئولین برای شناساندن مناطق بکر و جاذبه های گردشگری پای کار بیایند/تلاش های مهندس بازوند استاندار کرمانشاه برای برخورداری بازنشستگان از مزایای مناطق جنگی شایسته تقدیراست

✔️ارتباط مردم وتبلیغات میتواند در استفاده از ظرفیت ۲۰۲۰ تحول آفرین باشد

✔️رویداد ۲۰۲۰ نقش اساسی در اشتغال دارد
و از این توان به عنوان مهمترین عامل درنظر بگیریم و نیازبه همفکری و هم افزایی بیشتر دارد
✔️ایجاد فضای مناسب برای نشان دادن فرهنگ منطقه به عهده مسئولین است کم کاریدر این راستا هیچ توجیهی ندارد
✔️نجابت و وفاداری مردم ثلاث باباجانی زبان زد خاص وعام است امروز نوبت ماست که پاسخگوی مردم بوده و همیشه معتقدم که ما بدهکار مردم هستیم
✔️تمام دستگاه های عضو ستاد تسهیلات نوروزی امکانات خود را بسیج نمایند که هرکسی وارد این شهرستان شد به عنوان سفیر خوبیها در نشان دادن فرهنگ و اصالت شهرستان ثلاث باباجانی باشد
✔️کمیته های مربوطه ستاد سفرهای نوروزی وظیفه خود را به نحو احسن اجرا نمایند وزمینه استقبال باشکوه را فراهم کنند
✔️بخشداران به کمک راهداری و حمل ونقل جاده ای و محیط زیست زمینه طرح ۲۰۲۰در روستاهای مورد هدف را فراهم نمایند
✔️مناطق جنگلی ،سراب کانی سفر،سراب شیان ،سراب هلول ،روستای تاریخی درنه و... در شهرستان ثلاث بابا جانی بی نظیر است
✔️مهندس بازوند استاندار کرمانشاه با تلاش خود مزایای استفاده از مناطق مرزی را برای بازنشستگان فراهم کرد از طرف خودمان و بازنشستگان شهرستان از این فرد فریخته تقدیر و تشکر میکنیم
✔️ نگاه ویژه وعنایت خاص مهندس بازوند به شهرستان باعث شده امروز از خدمات خوبی بهره مند شویم / اعتبار ویژه برای ورودی و خروجی شهرتازه آباد اختصاص دادند
✔️برای همه ما سخنان رهبر معظم انقلاب فصل وخطاب است و تمام تلاش خود را بکار بگیریم که زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم‌نمایم
✔️ رابطه دوسویه مابا مردم این امر را محقق میشود و سیلی محکم به امریکای جنایت کار خواهد زد
✔️میطلبد با فکر، اندیشه ،خرد و دانایی زمینه مشارکت بالا در انتخابات را فراهم‌نمایم
در این جلسه همچنین درمورد تهیه نقشه راهنمای شهرستان ،کتابچه مناطق و جاذبه های گردشگری،محل اسکان مهمانان و ...بحث و تبادل نظر شد و در پایان‌مصوباتی نیز داشتفرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی