نسخه آزمایشیبرگزاری جلسه حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از زمین خواری درسنقروکلیایی


جلسه حفاظت ازاراضی ملی و جلوگیری از زمین خواری به ریاست فرماندارسنقروکلیایی و با حضور مسئولین دستگاههای ذیربط در این شهرستان برگزارشد.

فرماندار سنقرو کلیایی در این جلسه از تشکیل کارگروهی متشکل از ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری و جهاد کشاورزی برای حفاظت از اراضی ملی خبر داد.

معصومی زاده اختصاص شعبه قضایی ویژه برای رسیدگی به جرایم و تخلفات مربوط به زمین خواری را ضروری دانست.

وی کنترل و جلوگیری از از ساخت و سازها در حریم رود خانه ها را قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی مورد تاکید قرارداد و گفت: مکان هایی که در مسیر سیل احداث شده اند در مدت یک ماه بایستی تعیین تکلیف شوند.

فرماندارسنقروکلیایی از پیگیری در خصوص احداث شهرک های دامداری در راستای حمایت از دامداران و تحقق شعار سال خبرداد.اوقات شرعی
آب و هوا