نسخه آزمایشیتداوم میز خدمت و برنامه ملاقات عمومی مردم با محمد ناصرمعصومی زاده فرماندار شهرستان سنقروکلیایی


مشکلات مراجعه کنندگان با استمراربرنامه ملاقات عمومی مردم بامحمد ناصرمعصومی زاده فرماندارشهرستان سنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.

معصومی زاده فرماندار این شهرستان ضمن بررسی این مشکلات راهکارهای قانونی را ارائه که موارد پس از بررسی و کارشناسی توسط مسئولین حاضر در جلسه مورد رسیدگی و پیگیری در خصوص رفع آنها قرار می گیرد.

 معصومی زاده با اشاره به وجود مشکلات وسختی ها در جامعه گفت: علیرغم این مشکلات مردم همیشه در صحنه همراه و پشتیبان همیشگی مسئولان و نظام هستند بنا براین ما هم با اجرای برنامه هایی از جمله ملاقات های عمومی با شنیدن مشکلات آنان بایستی برای رفع آنها تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه شهرستان سنقروکلیایی ظرفیت های بالایی در حوزه های گردشگری، کشاورزی و... دارد، افزود این شهرستان در برخی اززمینه ها با کمبودها و مشکلاتی روبرو است که ما به عنوان کارگزاران دولت بایستی با بهره گیری از تمامی امکانات در راستای رفع آنها گام برداریم.
فرماندار شهرستان سنقروکلیایی در روز ملاقات عمومی که در این فرمانداری بصورت هفتگی برگزار می شود با بیش از 70نفر به صورت چهره به چهره ملاقات و دستور رسیدگی به مشکلات آنان را صادر می نماید که طبق نظرسنجی ها ی بعمل آمده بیش از 90 درصد از مراجعین رضایت مندی کامل خود را از ملاقات با فرماندار، با انتخاب گزینه خیلی خوب و 10 درصد با انتخاب گزینه خوب اعلام نموده اند.

گفتنی است که مردم شهید پرور این شهرستان می توانند از طریق مراجعه به فرمانداری از روزهای قبل نسبت به تعیین وقت ملاقات با فرمانداراین شهرستان اقدام نمایند.اوقات شرعی
آب و هوا