نسخه آزمایشیجلسه اتاق فکر و اشتغالزایی درسنقروکلیایی تشکیل شد


دومین جلسه اتاق فکر وبررسی طرح جامع توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی به ریاست فرماندارسنقروکلیایی و با حضور معاونین ایشان، بخشداران، مجری طرح و جمعی از مسئولین ادارات و کار آفرینان و نخبگان در سالن شهدای دولت شهرداری این شهرستان برگزار شد.

فرماندار سنقرو کلیایی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی چگونگی اجرای طرح جامع اشتغالزایی و توسعه روستاها دانست و گفت:این طرح با در نظر گرفتن پتانسیلهای روستا شامل جمعیت، موقعیت، شرایط و نیازهای روستا توسط مجری تدوین شده است.

معصومی زاده افزود: اجرای این طرح موجب اشتغالزایی پایدار در روستاها و کاهش مهاجرت جوانان به شهرها و حتی مهاجرت معکوس از حاشیه شهرها به روستاها را به دنبال خواهد داشت.

وی اظهار داشت دستگاهها و اعضای اتاق فکر، نظرات و پیشنهادات خودرا در راستای رفع ایرادات و کاستیهای طرح ارائه خواهند داد تا پس از جمع بندی به استان ارسال و برای جذب اعتبارات برای اجرای آن در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مطرح خواهد شد.اوقات شرعی
آب و هوا