نسخه آزمایشیجلسه تنظیم بازار در سنقرو کلیایی تشکیل شد


جلسه تنظیم بازار به ریاست فرماندار سنقرو کلیایی و مسئولین ادارات ذیربط دراین شهرستان برگزار شد.

فرماندار سنقرو کلیایی در این جلسه اهمیت کنترل قیمت ها و انجام بازرسیهای مستمر از وضعیت بازار و ایجاد رضایتمندی در بین مردم رامورد تاکید قرارداد.

معصومی زاده تلاش و کوشش مسئولین ذیربط را در راستای ارائه خدمات به مردم شهرستان ضروری دانست و گفت: خدمات رسانی مناسب، شایسته این مردم شریف است.

وی افزود: از ابتدای سالجاری تا کنون توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت ومجمع امور صنفی 1100 مورد بازرسی و 25 گشت مشترک از واحد های صنفی و... این شهرستان صورت گرفته ودر ارتباط با موضوع، تعداد 152 فقره پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

فرماندار سنقرو کلیایی همچنین ازتوزیع مقدار 88 تن شکر، 30 تن قند و 4 تن و 400 کیلو گوشت منجمد طرح تنظیم بازار توسط  جهاد کشاورزی از ابتداری سالجاری تا کنون در سطح شهرستان خبر داد.

نصب برچسب قیمت بر روی اجناس و کنترل اجناس به لحاظ قاچاق بودن، تشکیل کمیته ای متشکل از ادارات ذیربط و تهیه سازو کار کنترل قیمت کالاها و همچنین کنترل عملکرد خبازیها و شناسایی کاستی ها از دیگرموضوعاتی بود که فرماندار سنقرو کلیایی آنها را بیان نمود.اوقات شرعی
آب و هوا