نسخه آزمایشیهفتمین برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم در سال 98


هفتمین برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم و با حضور مسئولین ادارات در سال 1398 در جهت بررسی و پیگیری مشکلات مراجعه کنندگان در محل فرمانداری برگزار شد

جلسه ملاقات عمومی روزهای دوشنبه هرهفته راس ساعت 10 الی 12 با مسئولیت محمد ناصر معصومی زاده فرماندار سنقرو کلیایی و با حضور مسئولین ادارات و روسای دستگاههای اجرایی صورت می گیرد.

مشکلات مردم به صورت محرمانه با فرماندار در قسمت ورودی سالن جلسه مطرح و با دستور مستقیم بدون بروکراسی اداری اقدامات لازم صورت می گیرد.

با توجه به نظر سنجی های انجام شده، 90 درصد مراجعه کنندگان با انتخاب گزینه خیلی خوب رضایت خودرا در خصوص این نوع برنامه ملاقات عمومی اعلام نموده اند.

گفتنی است افرادی که تمایل به انجام ملاقات با فرماندار شهرستان و طرح مشکلات خود با ایشان را دارند بایستی روز های قبل از ملاقات با مراجعه به دفتر فرماندار نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

در سال گذشته تعداد 50 برنامه ملاقات عمومی برگزار و به درخواستهای بیش از 2500 نفر رسیدگی شد.اوقات شرعی
آب و هوا