نسخه آزمایشیافتتاح و کلنگ زنی 43 طرح عمرانی با اعتبار 256 میلیارد ریال در هفته دولت

افتتاح و کلنگ زنی 43 طرح عمرانی با اعتبار 256 میلیارد ریال در هفته دولت

اعتبار به میلیون ریال

عنوان طرح

ردیف

109200

افتتاح گاز رسانی به 34 روستا

1

3800

افتتاح دبستان 3 کلاسه

2

17500

کلنگ زنی تعداد 3 مدرسه  در شهر وروستا

3

6750

افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت شهر سطر

4

7000

افتتاح زایشگاه بیمارستان امام(ره)

5

1220

کلنگ زنی پانسیون پزشکان( فارسینج)

6

40000

افتتاح باند دوم راه سنقر به بیستون

7

9000

افتتاح آسفالت خیابان 24 متری شهرک ولیعصر(عج)

8

5000

کلنگ زنی پروژه ساماندهی بقعه مالک

9

14000

افتتاح پیست دو و میدانی و تعمیر و تجهیز تعداد 2 سالن ورزشی

10

2981

افتتاح آسفالت معابر تعداد 5 روستا

11

7800

افتتاح 3 طرح شبکه فاضلاب

12

1492

افتتاح 4 طرح آبیاری بارانی روستایی

13

4500

افتتاح پرورش مرغ گوشتی

14

13000

افتتاح کارگاه تولید روکش ام-دی- اف

15

1600

افتتاح شبکه دیجیتال دهستان آگاهان

16

10250

افتتاح و کلنگ زنی 17 طرح توسط دهیاری ها

17

 

 

ستاد گرامیداشت برنامه های هفته دولت شهرستان سنقرو کلیاییاوقات شرعی
آب و هوا