نسخه آزمایشیتصاویر نماز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و سخنرانی فرماندار در پیش از خطبه هااوقات شرعی
آب و هوا