نسخه آزمایشیتصاویر هفتمین برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم در سال 98اوقات شرعی
آب و هوا