نسخه آزمایشی
۰۵ بهمن ۱۳۹۸
شورای اداری
فرماندار:انقلاب اسلامی مهمترین رویدادتاریخ معاصر ایران است
۰۳ بهمن ۱۳۹۸
جلسه

جلسه مدیریت بحران شهرستان با حضور اعضاء و به ریاست حیدری فرمانداردر سالن مرصاد فرمانداری برگزار شد
۰۱ بهمن ۱۳۹۸
بازدید
مدیر کل نوسازی مدارس استان:تا پایان سال تحصیلی 1400بخاری نفتی در مدارس اسلام آباد غرب وجود نخواهد داشت
۰۱ بهمن ۱۳۹۸
بازدید
صبح امروز با حضور فرماندار،ادارات غله ،بهداشت،صنعت معدن تجارت از تعدادی از12واحد خبازی سطح شهر بازدید بعمل آمد
گزارش تصویری (آرشیو)
تا انتخابات
آب و هوای اسلام آباد غرب