۲۵ خرداد ۱۳۹۹

معاون فرماندارجوانرود به تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی این شهرستان در سال 99 اشاره کردو گفت: میزان تعهد اشتغال این دستگاهها در درسال جاری  483 نفر بوده که تاکنون بیش از 24 درصدآن محقق شده است. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، کمال شه ...

۲۵ خرداد ۱۳۹۹

فرماندار جوانرود خطرشیوع ویروس کرونا دراین شهرستان راجدی و بحرانی دانست وگفت: رفع خطر این بیماری نیازمند عزم جدی و راسخ همگانی است. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جوانرود ، رستگاریوسفی روز یکشنبه درجلسه ستاد کرونا شهرستان جوانرود با بیان این ...

۲۵ خرداد ۱۳۹۹

بازدید شب گذشته   (21:30 تا 24) یوسفی فرماندار جوانرودبه اتفاق دکترحسینی مدیر شبکه بهداشت و درمان ، سرهنگ مبارکی فرمانده انتظامی شهرستان از رستورانها و قهوه خانه های بین راهی و تذکرات لازم به آنها درخصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی و ...

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

فرماندار جوانرود با  اظهارنگرانی ازافزایش آمار مبتلایان به بیمارکرونا گفت : در حال حاضر این شهرستان شرایط پذیرش مسافر و گردشگررا ندارد. رستگار یوسفی در جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان جوانرود که در محل فرمانداری این شهرستان برگزارشد افزود: علیرغم تما ...