نسخه آزمایشی
۰۸ بهمن ۱۳۹۸
احداث پانزده زمین چمن مصنوعی فوتبال در محلات مختلف کرمانشاه توسط گروه مدلل

 رنجبر فرماندار کرمانشاه خبر داد  احداث پانزده زمین چمن مصنوعی فوتبال در محلات مختلف کرمانشاه توسط گروه مدلل  رنجبر با اشاره به تلاش های استاندار کرمانشاه و‌تقدیر از زحمات مهندس بازوند دراین خصوص تصریح کرد با همکاری وحمایت استاندار محترم کرمانشاه و‌ ...

۰۷ بهمن ۱۳۹۸
رنجبر فرماندار کرمانشاه :

‍ فضل اله رنجبر در نشست هم اندیشی سازمان ‌های مردم نهاد شهرستان کرمانشاه سازمان های مردم نهاد نقش بسیار مهمی در توسعه همه جانبه دارند نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد شهرستان کرمانشاه صبح امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه با حضور فضل اله رنجبر فرماندا ...

۰۶ بهمن ۱۳۹۸
‍ تقدیر وزارت آموزش و‌پرورش از فضل اله رنجبر فرماندار کرمانشاه

‍ تقدیر وزارت آموزش و‌پرورش از فضل اله رنجبر فرماندار کرمانشاه یکی از مهمترین و‌در عین حال تاثیر گذار ترین برنامه ها و جلسات کیفی آموزش و پرورش کرمانشاه. شورای آموزش پرورش است که ریاست این شورا در شهرستان کرمانشاه به عهده فضل اله رنجبر فرماندار کرما ...

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
فرماندار کرمانشاه:
فرماندار کرمانشاه هرنوع دیوارنویسی از سوی کاندیداهای انتخابات مجلس و یا هواداران آنها برای تبلیغات را ممنوع عنوان کرد.
گزارش تصویری (آرشیو)
تا انتخابات
آب و هوای کرمانشاه