نسخه آزمایشی

احداث پانزده زمین چمن مصنوعی فوتبال در محلات مختلف کرمانشاه توسط گروه مدلل

رنجبر فرماندار کرمانشاه خبر داد

 رنجبر فرماندار کرمانشاه خبر داد

 احداث پانزده زمین چمن مصنوعی فوتبال در محلات مختلف کرمانشاه توسط گروه مدلل

 رنجبر با اشاره به تلاش های استاندار کرمانشاه و‌تقدیر از زحمات مهندس بازوند دراین خصوص تصریح کرد با همکاری وحمایت استاندار محترم کرمانشاه و‌ همچنین اداره ورزش وجوانان ، شهرداری ،آموزش و پرورش کرمانشاه ، گروه مدلل پانزده زمین چمن مصنوعی به مساحت دو هزار متر مربع و هزینه حدود نه میلیارد در محلات مختلف کرمانشاه که عمدتا محروم میباشند احداث خواهند کرد.اوقات شرعی
آب و هوا