نسخه آزمایشی
گزارش تصویری

‍ 🔷بازدید مهندس بازوند استاندار کرمانشاه به همراه ، قادری مدیر کل بهزیستی استان ،بهرام نژاد مدیر کل حوزه استاندار،رنجبر فرماندار کرمانشاه، شمشیری دبیر...
اوقات شرعی
آب و هوا