۲۰ آبان ۱۳۹۸
شست بررسی مسائل و مشکلات حوزه برق شهرستان روانسر برگزار شد
۱۹ آبان ۱۳۹۸
نشست شورای اداری شهرستان روانسر برگزار شد
۱۶ آبان ۱۳۹۸
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان روانسر برگزار شد
۱۳ آبان ۱۳۹۸
مردم همیشه در صحنه شهرستان روانسر همزمان با گرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی و همصدا و هم دل با مردم سراسر ایران اسلامی، شعار مرگ بر استکبار سر دادند