نسخه آزمایشی
۰۳ تیر ۱۳۹۸
واحد تولید پوشاک(سانیار) روستای لیلمانج با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، استاندارکرمانشاه، معاون اموراقتصادی استانداری، فرماندارشهرستان سنقروکلیایی، مدیرکل دفتر روستایی استانداری کرمانشاه و سایرمسئولین استان و شهرستان افتتاح شد.
۰۳ تیر ۱۳۹۸
هشتمین برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم و با حضور مسئولین ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
۰۲ تیر ۱۳۹۸
همایش سیتی استیج(مربیگری زندگی و نشاط اجتماعی) با سخنرانی پیش از مراسم توسط محمدناصرمعصومی زاده فرماندارشهرستان سنقروکلیایی و سخنرانی مدیراجرایی طرح، دکترنبی بستان متخصص روانشناسی دراین شهرستان برگزارشد.
۰۱ تیر ۱۳۹۸
دومین جلسه کمیته برداشت گندم به ریاست فرماندار سنقرو کلیایی و با حضور مدیر کل غله و بازرگانی استان کرمانشاه و سایر مسئولین ذیربط دراین شهرستان برگزارشد.