نسخه آزمایشی
۰۳ بهمن ۱۳۹۸
فرماندار سنقروکلیایی به همراه مسئولین ذیربط در شهرستان با حضور در روستای خانقاه علیا از آقای شهریار کریمی کشاورز برترو نمونه ملی تقدیر کردند.
۳۰ دی ۱۳۹۸
از ابتدای سالجاری تا کنون تعداد 29 مورد برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم و با حضور مسئولین ادارات در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردیده است.
۳۰ دی ۱۳۹۸
فرماندارسنقرو کلیایی گفت: حفظ افراد دربرابر صدمات ناشی از آسیب های اجتماعی از اصلی ترین اهداف جامعه و خانواده ها است و در راستای کاهش این آسیب ها و تربیت دانش اموزان آگاه و با مهارت، آموزش و پرورش و بویژه معلم نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
۲۹ دی ۱۳۹۸
جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور امام جمعه، فرماندار سنقرو کلیایی و جمعی از دیگر مسئولین در محل دفتر امام جمعه برگزار شد و ظرفیتها و راهکارها و فرهنگ سازی در راستای ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت.
تا انتخابات
آب و هوای سنقر