نسخه آزمایشی
اخبار
درمانگاه دندانپزشکی ویژه مدد جویان بهزیستی با سرمایه گذاری یکی از خیرین شهرستان به نام دکتر ملک حسینی با حضور فرماندار سنقرو کلیایی و جمعی از مسئولین در...

جشنواره مالک اشتر با حضور فرماندارسنقرو کلیایی، فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج و مسئولین ادارات با معرفی رده های موفق تر سپاه و بسیج در محل کانون پرورش...

فرماندارسنقروکلیایی ساماندهی وضعیت موقوفات، نیت واقف و مشخص شدن محل هزینه عواید موقوفات را مورد تاکید قرارداد.

فرماندار سنقرو کلیایی گفت: جشنواره ملی پویا نمایی و نمایش های عروسکی با انجام اقدامات و برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیمات مناسب، به بهترین شکل ممکن در سنقرو...

مشکلات مراجعه کنندگان در نهمین برنامه ملاقات عمومی فرماندار سنقرو کلیایی با مردم و با حضور مسئولین ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری مورد بررسی و رسیدگی...


جلسه شورای اشتغال و ستاد تسهیل با حضور معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، فرماندار سنقرو کلیایی و جمعی از مسئولین استان و شهرستان در محل سالن جلسات...

معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، فرماندار سنقرو کلیایی و جمعی از مسئولین استان و شهرستان از طرح های کشاورزی و آبخیزداری شامل بررسی در خصوص کاشت و...

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء واحد های مسکونی وراهکارهای کنترل آن با مسئولیت فرماندار سنقرو کلیایی.

فرماندار سنقرو کلیایی گفت: جشنواره ملی پویا نمایی و برنامه های عروسکی تلویزیونی ایران از 18 تیرماه امسال در استان کرمانشاه و تعدادی از شهرستان ها از جمله...
اوقات شرعی
آب و هوا