نسخه آزمایشی
Menu
قوانین و بخشنامه ها
قوانين ومقررات ازدواج اتباع ايراني با اتباع خارجي   هر فرد ايراني جهت ازدواج با اتباع خارجي بايستي براساس ضوابط و قوانين شرعي وقانوني عمل نمايد.و براي...

کسب تابعیت در جمهوری اسلامی ایران   1-همسر و فرزندان شهدا و جانبازان با گواهی از بنیاد شهید و جانبازان.   2-مدافعین حرم ، همسر و فرزندان با گواهی...