نسخه آزمایشی
Menu
+ 0 -
ADAسیمای جغرافیایی شهرستان هرسین

موقعیت جغرافیایی

شهرستان هرسین در جنوب شرقی استان واقع گردیده که از جنوب و شرق به استان لرستان، از شمال به شهرستان صحنه، از غرب به شهرستان کرمانشاه محدود می شود.این شهرستان بین 34درجه و 0.4 دقیقه تا 34 درجه و 34 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 12 دقیقه تا 47 درجه و 42 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است.

ارتفاع متوسط این شهرستان از سطح دریا 1582متر می باشد. بلندترین قله این شهرستان با ارتفاع 2749 متر در بخش بیستون و عمیق ترین غار خاورمیانه به عمق 572 متر در این شهرستان قرار دارد

آب و هوا

هرسین منطقه کوهستانی است که ارتفاعات موجود این شهرستان را محصور کرده و بیشتر در جهت شمال غربی و جنوب شرقی امتداد یافته اند و متعلق به دوران زمین شناسی هستند . دامنه های کم شیب ، دره های عریض ، جلگه های آبرفتی و سرابها از مهمترین ویژگیهای طبیعی سرزمین هرسین به شمار می رود. شهرستان هرسین دارای زمستان های نسبتاً سرد و تابستان هایی گرم می باشد. حداکثر دما در تابستان گاه به 40 درجه سانتیگراد یا بیشتر و حداقل آن در زمستان به 15درجه زیر صفر می رسد. متوسط بارش بلند مدت شهرستان حدود 369 میلی متر می باشد.