نسخه آزمایشی
Menuتودیع ومعارفه معاون سیاسی فرماندار ی شهرستان کنگاور

برگزاري مراسم  تودیع ومعارفه كه در تاريخ 98/3/11 با حضور جناب آقاي بهرام سليماني مدیر کل محترم سیاسی ،انتخابات وتقسيمات كشوري در  شوراي اداري آن شهرستان  برگزار شد. آقای  هوشنگ یوسفی  به عنوان معاون سیاسی فرمانداری معرفی واز زحمات آقای  فرزاد پرگر  معاون   قبلی  تشکر وقدر دانی گرديد.