نسخه آزمایشی
Menu

تودیع ومعارفه

تودیع ومعارفه

برگزاری مراسمی  كه در ساعت 10 صبح مورخ 1398/3/26 باحضور جناب آقای کریمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری، وجناب آقای سلیمانی مدیرکل محترم  دفتر سیاسی ، انتخابات وتقسیمات کشوری و فرماندار و اعضای شورای اداری در محل فرمانداری پاوه برگزار شد.

تودیع معارفه بخشداران مرکزی، باینگان و نوسود و همچنین معاون برنامه ریزی فرماندار پاوه آقایان   محمدریوگار نصری، محمدهادی زامیاد و یونس جهانبانی به عنوان بخشداران مرکزی، باینگان و نوسود و همچنین هوشیار عبداله زاده به عنوان معاون برنامه ریزی فرمانداری معرفی گردید  و از زحمات آقایان سعدی مصطفی زاده بخشدار سابق نوسود و سیدنجیب میرانی معاون سابق فرمانداری پاوه تجلیل به عمل آمد.